Landbrugsbygninger

Gården "Fogager"

ABC luftfoto maj 2008:
Vores landbrug er på 155 ha - desuden har vi forpagtet 30 ha.
Det meste brugtes til kornavl til vores slagtesvin, indtil vi udlejede staldene i 2013.
Her er plads til 1900 grise. Den gastætte silo kan rumme 4000 tdr hvede.

Til venstre ses laden / maskinhuset. Midtfor ses den lille gylletank

Den store gylletank - bagved ses desuden  slagtesvinestalden.

Den gastætte silo er 25 m høj og har plads til  4000 tdr hvede

Mellem laden og gylletankene ses udleveringsrummet

Her ses svinestaldene.  Der er i alt plads til 1900 grise.

Driftsbygningerne. Her er plads til 1900 grise. Den gastætte silo kan rumme 4000 tdr hvede.

Historiske fotos

 Fogager

Fogager 1954-56

 Fogager

Fogager 1952 - stenene er klar til bygning af garage

Fogager 1918

Sådan så Fogager ud i 1918, da familien Schmidt overtog gården.