Landbrug - grise

Og indtil 2013 havde vi grise

Fra 1976 til 1992 havde vi søer med smågrise til salg som 30 kg grise.

Fra 1992 til 2006 søer med smågrise, som vi selv opfedede til slagtesvin.

Fra 2006 - 2013 ændres produktionen til kun at omfatte slagtesvin, som indkøbes som smågrise på ca 30 kg. Der er plads til 1900 grise.

Fra 2013 er staldene udlejet til slagtesvineproduktion.

Lige født - 1 dag gammel - og de finder selv hen under varmelampen

Soen ligger i mellem 2 bøjler, for at den ikke skal lægge sig på grisene - bøjlen flytter sig, når soen rejser sig

Så er grisene så store, at de kommer i den opvarmede klimastald - her er de i ca 4 uger.

Derefter flyttes de til ungdyrstalden.

Her står soen i farestien - lige efter fravænning af grisene.

Drægtighedsstald - her står de drægtige søer. Drægtigheden varer 112-114 dage - og aldrig mere eller mindre!

Er gylten klar til løbning? Står den stille ved tryk på ryggen, så ja.
Mens  vores amerikanske udvekslingsstudent Emilie ser skeptisk til.

Ornerne er af DUROC racen - det skulle give flere og bedre smågrise

Hver orne har sin egen bås - hvis 2 orner løber sammen vil de slås, indtil den ene dør.

Slagtesvinestalden med plads til ca 1000 slagtesvin - her bliver de fedet op. Læg mærke til foderrørerne over hver sti.

Her bliver de fodret - ad libitum - derfor er der kun plads til 4 ad gangen.

Og grise er af naturen utroligt nysgerrige

Rovfluernes larver dratter ned i gyllekanalen, hvor de fortærer de normale fluelarver. Derfor får vi yderst få fluer.

Så har grisene nået slagtesvinevægten på ca 105 kg - og får en en rød markering

Nogle grise vejes - resten skønnes vægten på.

Dagen før svinene hentes til slagtning, skal de have slået et tatoveringsnummer i hver skinke.

Her ses styring til klimastalde, hvor temperaturen starter med 28 grader - og ugevis drosles 2 grader ned til 20

Al foder til grisene styres fra foderrummet. Antal grise og deres gennemsnitsvægt indtastes for hver sti. Derefter sørger computeren for, at blandingen bliver rigtig og at recept og vægtkurve automatisk ændres hver uge.

    

Her er blandetanken, der kan rumme 3000 liter. Fungerer fuldstændig som en køkkenrøremaskine. Der udfodres 3 x 2 timer dagligt, dog kun hvis krybben er tom. Mens grisene er små, får de special foder - GYSSE.

I forrummet er ophængt en seddel for hvert ugehold med de drægtiger søer, så faretidspunkt kan følges. Her skrives også vaccinationer for søerne. Desuden også antal levendefødte grise, samt fravænnede. Er det en dårlig so, så slagtes den.

Så kom stormen i 1999 - og rev store dele af taget på svinestalden

Vores landbrug er på 155 ha - desuden har vi forpagtet 30 ha.
Det meste brugtes til kornavl til vores slagtesvin, indtil vi udlejede staldene i 2013

ABC luftfoto maj 2008

Her ses svinestaldene

Slagtesvinestalden bygges i 1992. Her er i alt plads til 1900 grise.

Til venstre ses laden og forrest er gylletankene.
Den gastætte silo er 25 m høj og har plads til 4000 tdr hvede