Landbrug - høsten

Høsten 2016

Klar til høst  2 vogne med traktorer og mejetærkser og 2 chauffører

Klar til høst med 2 vogne  - og 2 chauffører og en mejetærsker

Fogager - så skal kornet høstes

Mejetærskeren køres ud på marken og skærebordet sættes på

Fogager - så skal kornet høstes

Høsten 2013

Fogager - så skal kornet høstes

Fogager - så skal kornet høstes

Og så kommer der 2 små søde hjælpere på besøg

Fogager - så skal kornet høstes

Kasper prøver om hjulet kan bære

Høsten 2012

Høsten 2012 Kasper og Jakob på besøg

Kasper og Jakob på besøg - og Gunnar hjælper til med at køre korn fra.

Høsten 2007

Fogager - så skal kornet høstes

Havren skal høstes i det fineste høstvejr - og det støver meget !

Fogager - så skal kornet høstes

Klar til at læsse korn i vognen

Fogager - så skal kornet høstes

Da havren skal bruges til havregryn - er den blevet kontrolleret under væksten.

Fogager - så skal kornet høstes

Mejetærskeren er en  New Holland CS 660

Fogager - så skal kornet høstes

Jørgen er klar med traktor og vogn, så kornet kan blive læsset af.

Fogager - så skal kornet høstes

Klar til aflæsning - Hans i mejetærsker og Jørgen i traktor

Fogager - så skal kornet høstes

Fogager - så skal kornet høstes

Mens de afpasser afstanden til hinanden fyldes kornet i vognen.

Fogager - så skal kornet høstes

På denne mark snittes halmen, i stedet for som normalt at blive presset til rundballer,til salg

Fogager - så skal kornet høstes

Vognen fyldes helt mens man holder stille

Fogager - så skal kornet høstes

Så er vognen helt fyldt

Fogager - så skal kornet høstes

Her lægges presseningen på havren, og så bliver det kørt til Bredebro, hvorefter det sendes til forarbejdning til havregryn.

Fogager - så skal kornet høstes