Landbrug - silo

På toppen af siloen en høstvejrsdag  2007

Vi fylder den med en blanding af byg, hvede og tritikale. Siloen kan rumme 4000 tdr.

Jørgen og hans svigerfar Michael på toppen af den 24 m høje silo. Den er næsten fuld  - høsten er ved at være i hus.  Herfra kan man se helt til Esbjerg.

Slagtesvinestalden bygges i 1992. Her er i alt plads til 1900 grise.