Landbrug - maskiner

Værksted og maskinhus - gården solgt 1.2.2021

Maskinhus og værksted

Hans i sit værksted - i gang med formiddagskaffen

Maskinhus og værksted

Frontlæssertraktor

Maskinhus og værksted

Maskinhus og værksted

Såsæt

Maskinhus og værksted

Femfuret plov

Maskinhus og værksted

Og de 2 tipvogne til korn står i Maskinhuset på Kongevej

Maskinhus og værksted

Harve

Maskinhus og værksted

Parkering foran laden på Kongevej , Arnum